Kurser

Det mest besøgte kursus hos Asahi Nihongo er standard kurset. Gruppeundervisning med brug af blandt andet “Minna no Nihongo tekstbogen. Kurset er opdelt i 6 forskellige niveauer fra begynder til middel sværhedsgrad. Elever uden japanske sprogkundskaber kan starte på kurset den første mandag hver måned, hvor der afholdes niveauinddelingsprøver. Brugen af engelsk i klasselokalet holdes på et minimum.

Langvarigt kursus

longterm_course

Kurset består af 20 lektioner af 45 minutters varighed.

Kurset er specielt anbefalet til elever, som ønsker at bo i Japan. Kurset er af 3 måneders varighed og sigter på at give eleverne et højt niveau.

Standard kursus

longterm_course

Standard kurset består af 20 lektioner af 45 minutters varighed.

Hovedvægten lægges på mundtlige færdigheder og der anvendes hiragana, katakana samt kanji skrifttegn. Kurset er for elever, der gerne vil gøre et vist fremskridt i deres færdigheder. Målet er at give eleverne færdigheder til at kommunikere på japansk ved afslutningen af kurset. Kurset anbefales til elever, som har studeret i hjemlandet med ønske om at arbejde i Japan samt elever, der gerne vil lære og samtidig nyde opholdet.

Intensiv kursus

intensive_course

Intensiv kurset består af 20 lektioner af 45 minutters varighed samt 10 lektioner af 45 minutters varighed.

Dette kursus anbefales til elever, der ønsker en undervisning med hovedvægt på det japanske sprog. Kurset er meget mere uddybende end standard kurset.

Privat lektion kursus

private_course

Kurset er baseret på 5 ugentlige undervisningstimer med mulighed for yderligere 10,15 eller 20 ugentlige timer.

Indholdet af dette kursus kan frit sammensættes af eleven i samråd med læreren. Undervisningen kan planlægges med hensyn til den individuelle elevs formål samt fremskridt. Anvendelse af engelsk i timerne er muligt.

Kombination kursus

combi_course

Kurset består af 20 lektioner af 45 minutters varighed samt 5 individuelle lektioner af 45 minutters varighed.

Dette kursus anbefales til elever, som gerne vil repetere standard kurset eller lære yderligere. Der er mulighed for at lære sammen med andre elever samt modtage undervisning individuelt.

Skype lektioner

Japanese Online Course

Undervisningen består af 10 lektioner af 45 minutters varighed.

Dette kursus er for elever, der gerne vil bibeholde deres sproglige færdigheder efter at de er hjemme igen. Kurset kan bruges, hvor som helst du er i verden og når du ønsker det.